HasakiWork

HasakiWork

por Hasaki Beauty & S.P.A

  • Categoria: Business
  • Data de Lançamento: 2020-03-26
  • Versão Atual: 1.0.0
  • Adult Rating: 4+
  • Tamanho do Arquivo: 107.98 MB
  • Desenvolvedor: Hasaki Beauty & S.P.A
  • Compatibilidade: Requer iOS 9.0 ou posterior.

Descrição

Ứng dụng dành cho doanh nghiệp quản lý gồm các chức năng cơ bản: - Điểm danh, chấm công, xin nghỉ phép, xác nhận chuyên cần - Quản lý đăng ký bữa ăn cho nhân viên - Các chức năng liên quan đến hệ thống công ty như: Inventory, S.P.A, HR, Attendance

Screenshots

keyboard_arrow_up