Works.vn - Tuyển dụng

Works.vn - Tuyển dụng

por WORKSVN JOINT STOCK COMPANY

  • Categoria: Productivity
  • Data de Lançamento: 2019-11-15
  • Versão Atual: 1.83
  • Adult Rating: 4+
  • Tamanho do Arquivo: 39.22 MB
  • Desenvolvedor: WORKSVN JOINT STOCK COMPANY
  • Compatibilidade: Requer iOS 9.0 ou posterior.

Descrição

Download Tham gia vào Cổng thông tin kết nối WORKS.VN Ứng dụng Works.vn - Tuyển dụng là một trong 09 sản phẩm thuộc Cổng thông tin kết nối Works.vn. Nhằm mục đích kết nối tuyển dụng giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp và tuyển dụng sinh viên của Nhà trường trên Ứng dụng. Ứng dụng có các tính năng chính như: Tuyển dụng, Tương tác, Thông báo, Quản lý, Hợp tác,...

Screenshots

keyboard_arrow_up