VOU Shop

VOU Shop

por Hai Truong

  • Categoria: Shopping
  • Data de Lançamento: 2019-05-16
  • Versão Atual: 1.7
  • Adult Rating: 4+
  • Tamanho do Arquivo: 48.65 MB
  • Desenvolvedor: Hai Truong
  • Compatibilidade: Requer iOS 10.3 ou posterior.

Descrição

Ứng dụng dành riêng cho các shop của Voucher Maker. Ứng dụng được thiết kế chuyên biệt, hỗ trợ các shop dễ dàng theo dõi Báo cáo doanh thu, Ví tài khoản, Quản lý đơn hàng, Quản lý sản phẩm.

Screenshots

keyboard_arrow_up