Mät:A

Mät:A

por MobilApp.nu

  • Categoria: Productivity
  • Data de Lançamento: 2019-03-16
  • Versão Atual: 1.0.2
  • Adult Rating: 4+
  • Tamanho do Arquivo: 6.66 MB
  • Desenvolvedor: MobilApp.nu
  • Compatibilidade: Requer iOS 9.0 ou posterior.

Descrição

Mät:A är en applikation för kvalitetskontroll i tillverkningsindustri. I respektive produktionssteg får operatören en instruktion om vad skall kontrolleras. Mätvärden registreras av operatören som får en signal, både visuellt och med ljud, om värdet är inom toleranser eller ej. Diagram visar utveckling över tid. EAN-koder kan läsas och Digitala mätverktyg kan kopplas till appen via Bluetooth.

Screenshots

keyboard_arrow_up